مرتضی درخشان – دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان

محمدرضا حیدری – استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده مقاله:

این پژوهش روش های مختلف سرمایه گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه ی امور خیر و نیکوکاری را تحلیل و به کمک معیارهایی به اولویت بندی این الگو ها بپردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای الگو های برتر مورد استفاده در کشورها مختلف استخراج می گردد و نقاط قوت و ضعف استفاده از هر یک از آنها در ایران مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با هدف ارتقای بهره وری و کارآمدی فعالیت های اقتصادی در حوزه ی امور خیر و نیکوکاری الگو های سرمایه گذاری فوق اولویت بندی می شود. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان می دهد سهولت فرایند ها مهمترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری در بخش سوم است و امکان تامین سایر انگیزه ها معیار مهم بعدی است. نیز، نتایج مدل نشان می دهد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و پس از آن ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT) الگوهای اولویت دار سرمایه گذاری در این بخش است.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، وقف و امور خیریه ، بخش سوم اقتصاد ، الگوهای سرمایه گذاری ، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.