سارا آقابابا – پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه جلب مشارکت خیرین، از راهکارهای تامین منابع مالی به شمار میآید. ازآنجاکه شناخت وضعیت موجود، پیش زمینه هر اقدام اجرایی به شمار میآید، هدف از این پژوهش، مطالعه نقاط ضعف، قوت و فرصتها و تهدیدهای مشارکت خیرین با تمرکز بر طرح تحول نظام سلامت بوده است.روش پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی تحلیل بوده است. علاوه بر مطالعه و مرور مستندات موجود، بهمنظور درک عمیق از هدف پژوهش مصاحبه های عمیق طراحی گردید. در این راستا مطلعترین افراد به عنوان متخصص و مطلع کلیدی با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند وارد مطالعه کیفی شدند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که در تحلیل درونی، بیشترین تاکید بر استفاده از پتانسیل بالقوه و منابع عظیم مالی(نقاط قوت) و فقر فعالیتهای علمی در زمینه امور خیریه(نقاط ضعف) بوده است. از سوی دیگر، در تحلیل بیرونی، بیشترین تمرکز بر استفاده از فرصت تاکید شده در طرح تحول نظام سلامت برای ورود خیرین به نظام سلامت(فرصتها) و جهتگیری منابع مالی خیرین در مسیر انحرافی(تهدیدها) عنوان شده است.بحث و نتیجه گیری: با وجود نقاط قوت و فرصتهای پیش رو، دورنمای مطلوبی برای جلب مشارکت خیرین متصور است. بنابراین با اتخاذ تدابیر لازم و استراتژیهای مناسب امکان تقویت نقاط قوت و بهره برداری از فرصتها از یکسو و غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها که به آن پرداخته شده است از سوی دیگر امکانپذیر خواهد بود. محقق نمودن این شرایط منجر به استقرار اقدامات کارا و اثربخش در این حوزه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

جلب مشارکت؛ خیرین؛ درمان و آموزش پزشکی؛ تحلیل درونی؛ تحلیل بیرونی

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.