به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه راهبری آلاء، سی و چهارمین نشست خیرماندگار با حضور محسن نیرومند؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان امروز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر ماه در سالن معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، با موضوع تعامل دو سویه خیریه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدها برگزار شد.دکتر محمدصالح طیب‌نیا؛ مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء با بیان این که هر چند امور خیر و خیریه‌ها در ایران با چالش‌های علمی مواجه هستند، اظهار داشت: اما آنچه امروز به عنوان چالش اصلی خیریه‌ها و خیرین در سطح کشور مطرح است مباحث اجرایی است و گسست فضای امر خیر و سیاست‌گذاران حاکمیتی در این حوزه، بر همین اساس جلسات خیرماندگار در اصفهان به این سمت سوق پیدا کرده است.
طیب‌نیا در ادامه افزود: امروز حوزه کار و تامین اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خیریه‌های کشور مطرح است و به همین منظور در این نشست با حضور نیرومند؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در خصوص تعامل دو سویه خیریه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدها صحبت خواهیم کرد.
به نظر می‌رسد چالش‌های حوزه خیر کشور و سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در سه محور دسته‌بندی کرد، نخست وضعیت اشتغال خود نیروهای خیریه‌ها است که در این بخش ما سه دسته نیروهای قراردادی با حقوق کامل، نیروهای نیمه داوطلب و نیروهای داوطلب مواجه هستیم که قانون در خصوص نیروهای نیمه داوطلب (افرادی که علاقمند هستند با حقوق کمتر از قانون کار در خیریه کارکنند) و نیروهای داوطلب قوانین حمایتی وجود ندارد، محور دوم خیریه‌های هستند که در زمینه اشتغال در حال کار هستند که در قانون کار و مالیات برای این خیریه‌ها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است و محور سوم خیریه‌های که با خود اداره کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند مثل خیریه‌های که مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند.
محسن نیرومند؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست با تاکید بر نقش خیریه‌ها و خیرین در کمک به دولت اظهار داشت: امروز خوشبختانه حوزه خیر و نیگوکاری در کشور در مسیر علمی و دانشی قرار گرفته است و کارهای خیر بر اساس ریل گذاری مناسب در بستر صحیح در حال اجرا شدن است.
نیرومند با اشاره به این که بیشترین نرخ بی کار در بین تحصیل کرده‌ها در کشور مربوط به رشته IT است، افزود: هر چند رشته IT یکی از جذاب‌ترین و بهترین رشته‌های دانشگاهی و کسب و کار است اما به دلیل این که ما توانایی ایجاد کار و اشتغال برای این افراد را نداریم، بیشترین نرخ بی کاری در این حوزه است.
وی افزود: امروز بیشترین مشکل ما در حوزه اشتغال، ایجاد شغل برای تحصیل کرده‌های بدون مهارت است و امید است خیریه‌ها و خیرین در مسیر کارآفرینی و کسب و کارهای نوین گام بردارند و امید است دولت نیز برای تسهیل فعالیت‌های این حوزه گام بردارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بحث تعاون اشاره کرد و بیان داشت: هر چند در دین ما به تعاون اشاره شده است اما در کشورهای اروپایی بحث تعاون بسیار فعال‌تر و پویاتر عمل کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این که ما بشینیم و بگوییم چون قانون نیست پس نمی توان کار را انجام دهیم درست نیست بلکه این شما هستید که باید برای تغییر برخی از قوانین و ارائه پیشنهادات پیش قدم شوید.
نیرومند در ادامه با اشاره عدم تعریف مناسب از نیروی داوطلب در خیریه‌ها اظهار داشت: یکی از شمول اصلی قانون کار بحث تبعیت اقتصادی و دریافت مزد به هر طریقی از جمله هدیه، پاداش، نقدی یا غیر نقدی است و غالبا افرادی که به عنوان داوطلب پس از اتمام همکاری با خیریه با توجه به این اصل در اداره کار شکایت می‌کنند.
وی افزود: از طرفی دیگر قانون کار اجازه نمی‌دهد افرادی که در بخش خیریه‌ها فعال هستند و بعضا در حوزه مشاغل سخت فعالیت دارند از مزایا و منافع خود چشم پوشی کنند.