مرضیه عسکری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان

چکیده مقاله:

دنیای امروز و فرهنگ معاصر آکنده از رسانه هاست. رسانه های جمعی و رسانه های نوین همچون تلفنهای همراه و رایانه های شخصی که از ارتباطات اینترنتی بهره می گیرند، در فرهنگ سازی، بازنمایی فرهنگ موجود، حفظ ارزشها و الگوها، جهت دهی به نهادهای اجتماعی و شکلدهی به نظام شخصیت افراد میتوانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. با عنایت به این موضوع که آموزش شامل آموزشهای علمی و آموزشهای مهارتی، خود از مصادیق امر خیر هستند و اگر به صورت هدفمند و اصولی انجام شوند میتوانند باعث خوداتکایی نیازمندان شده و درآمدهای مالی برای آنان به همراه داشته باشند؛ لذا سرمایه گذاری خیرین در حوزه های نوین آموزش علم اقتصاد با استفاده از خدمات اینترنتی مانند طراحی سایتها و اپلیکیشنهای آموزشی که امکان به اشتراک گذاری محتوا در فضاهای مجازی را نیز دارا هستند و همچنین آموزش کارآفرینی و راهاندازی کسبوکارهای جدید( استارت آپها) به خصوص تجارتهای الکترونیکی در اینترنت و تبلیغ و اشاعه آن در رسانه های جمعی میتواند به عنوان ایدهای در دستور کار و اولویتهای خیرین و کارآفرینان خیر قرار گیرد. با توجه به معضل بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن برای خانواده ها، اجرای چنین برنامه های آموزشی با هدف گذاری بر روی گروه سنی جوانان و میانسالان میتواند به اشتغال،درآمدزایی و رفاه آنان و بهطور ویژه به توانمندسازی زنان کمک کند چرا که مشارکت اقتصادی زنان ایرانی از شاخص جهانی آن بسیار کمتر است. به علاوه، ویژگی آموزش، افزون شدن آن در جریان انتقال و یادگیری است که افراد آموزش دیده خود میتوانند از راه تدریس دانش و تخصصشان در زمینه اقتصاد و کارآفرینی به کسب درآمد و ایجاد شغل برای سایرین مبادرت ورزند و این کار خیر را بازتولید کنند. در نهایت میتوان گفت آگاهی یافتن از اصول علم اقتصاد در سطح خرد و کلان، باعث ارتقای درک و تحلیل مردم از شرایط و مسائل اقتصادی روز جامعه ایران میگردد و به بهبود کیفیت زندگی و تصمیم گیریهای اقتصادی آنان در زندگی روزمره شان یاری خواهد رساند.

کلیدواژه ها:

اینترنت، آموزش، درآمدزایی، کارآفرینی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.